Undervisning


Meditation og fordybelse


Som det at børste tænder er et gavnligt redskab til at opretholde en god tandhygiejne, er meditation et redskab til at opbygge eller opretholde en god mental hygiejne.

Formålet med træningen er at opbygge en praksis omkring fordybelse, som kan være til gavn og glæde både i hverdagen og i mere stille stunder.


Alle mennesker har en medfødt evne til at være i en stille, balanceret og glædesfyldt ro, men når vi glemmer at prioritere stille stunder, bliver vi nemt stressede, utilfredse og urolige. I den meditative praksis øver vi os i at få kontakt til vores kvaliteter og den del af os selv, der ikke altid er på vej et andet sted hen eller tænker i fremtid og fortid. Vi vil fordybe os i noget, vi altid har adgang til, nuet og nærværet.


Fokus vil være på, at det er en praksis, der skal tages med ud i livet og med ind i hverdagen. Denne form for meditation handler om i stille stunder at øve sig i at blive mere nærværende over for os selv og andre, nære en højere grad af vågenhed og helt enkelt forsøge at få ro på tankerne. Men den handler i lige så høj grad om at tage det vågne nærvær med ud i vores daglige liv både, så vi bliver mindre stressede, mere nærværende og forhåbentlig lidt gladere. Vi kan ikke ændre verden, ikke umiddelbart i hvert fald, men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til den til gavn både for os selv og den.


Kurser vil veksle mellem oplæg, guidede meditationer, krops- og energiøvelser, diskussion og refleksion.  De vil blive slået op blandt andet her på siden.